• Strona internetowa: gazetazabrzeska.pl to najnowsze wiadomości z terenu Zabrzega i najbliższej okolicy. Na stronie znajdzie się miejsce na artykuły o tematyce związanej z miejscowością, porady i inne przydatne dla mieszkańców informacje.

Historia

Trudno w to uwierzyć, ale Zabrzeg tak na dobrą sprawę należy do Polski oficjalnie dopiero od 1920 r. będąc wcześniej areną licznych przetasowań pomiędzy Austrią, Czechami, i Rzeczpospolitą. Z dzisiejszej perspektywy powinniśmy się cieszyć, że żyjemy w wolnym i niepodległym kraju, dzięki przodkom, którzy wywalczyli wolność, niezależność, a nade wszystko przez wiele lat zachowali ojczysty język, kulturę, tradycję mimo wielu lat germanizacji tych terenów. Na uwagę zasługuje fakt, iż Zabrzeg wykształcił się w obcych granicach, ale nigdy nie był pod zaborami!

Monografia Zabrzega do roku 1939.

Monografia Zabrzega do roku 1939. Wydawca: Stowarzyszenie “Przyjazny Zabrzeg” –  2014 rok.

Na wstępie należy założyć, że wszelkie informacje dotyczące ziem śląska cieszyńskiego, odnoszą się w większości do terytorium dzisiejszego Zabrzega. Przed oficjalnym pojawieniem się wsi na mapach, dokumentach, przynależność państwowa wyglądała następująco:
Około 850 r. tereny te, przypuszczalnie od południa do rzeki Wisły zamieszkiwało plemię śląskie: Gołęszyce, wymienione przez Geografa Bawarskiego w „Opis krajów i regionów z północnej strony Dunaju”. Najbliżej położonym i znanym grodziskiem tego plemienia była miejscowość Grodziec, gdzie w późniejszych czasach doszło do spotkania czeskiej księżniczki Dobrawy z Mieszkiem I.
W X w. Śląsk najpierw należał do Czech, a od 990 r. do Polski. Ten fakt potwierdza „Opis Granic Monarchii Piastowskiej” zwany Dagome Iudex z końca X w., w którym teren należący do Mieszka określony jest: „…od tego zaś Krakowa, aż do Odry prosto do Alemure (Ołomuniec)…”
Po koniec XIII w.(1290) wyodrębniło się z Górnego Śląska Księstwo Cieszyńskie.

Rok 1327 zapisał się grubymi cyframi w historii Śląska Cieszyńskiego, od tego roku, aż do 1918 (nieoficjalnie) znajdował się pod panowaniem obcych państw. Wówczas Kazimierz I książę cieszyński oddał hołd lenny królowi Czech Janowi Luksemburskiemu, zrzekł się zwierzchności polskiej. W 1335 r. król Polski Kazimierz Wielki wyrzekł się roszczeń do Śląska. W późniejszych latach próbował odzyskać te ziemie, lecz bez oczekiwanych efektów, choć w 1345 zdobył Pszczynę.
W XV w. przez kilka lat swoje wpływy na Śląsku Cieszyńskim miał król Węgierski Maciej Korwin, natomiast kilkadziesiąt lat w Czechach panowali Jagiellonowie, łącząc jednocześnie 2 korony: Czeską i Węgierską.
Druga połowa XV w.- powstanie wsi ZABRZEG
W 1452 r. wyodrębniło się z ks. cieszyńskiego – księstwo bielskie, będące w pewnej zależności od tego pierwszego, granicę nowego podziału stanowiła Wisła w dzisiejszej miejscowości Zabrzeg.
Po wygaśnięciu dynastii Jagiellonów w 1526 r., zgodnie z układem panowanie w Czechach i na Węgrzech rozpoczyna dynastia Habsburgów, która ponad 100 lat później będzie właścicielem księstwa cieszyńskiego. Stan ten utrzymywał się do roku 1742. Należy podkreślić, iż Śląsk jako część Czech był jednocześnie terytorium należącym do Świętego Cesarstwa Rzymskiego, inaczej Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego, tzw. Rzeszy Niemieckiej.

/Mateusz Pisarek/

Komentowanie jest wyłączone.