• Strona internetowa: gazetazabrzeska.pl to najnowsze wiadomości z terenu Zabrzega i najbliższej okolicy. Na stronie znajdzie się miejsce na artykuły o tematyce związanej z miejscowością, porady i inne przydatne dla mieszkańców informacje.

OSP

Święty Florian – Patron Strażaków
Urodził się ok. 250 roku w Zeiselmauer (dawna Ceti, Dolna Austria), w czasach panowania
cesarza rzymskiego Dioklecjana. Św. Florian pełnił służbę – był żołnierzem w armii cesarza.

Saint_FlorianW roku 304 stanął w obronie prześladowanych
chrześcijan, za co został skazany na karę śmierci.
Torturowany, z przywiązanym do szyi
kamieniem 4 maja 304 r. został wrzucony
do rzeki Enns (Anizy), na terenie
dzisiejszej Górnej Austrii, w miejscowości
Lauriacum (obecnie Lorch).
W miejscu gdzie zginął zbudowano
kościół i klasztor Benedyktynów.
W roku 1184 biskup Modeny – Idzi na
prośbę księcia Kazimierza Sprawiedliwego,
sprowadził relikwie św. Floriana
do Krakowa.
W 1436 r. św. Florian został zaliczony
wraz ze świętymi: Wojciechem, Stanisławem i Wacławem, do głównych
patronów Polski. Otrzymał też honorowe miejsce w pieśni pełniącej niegdyś
rolę hymnu narodowego. Jedna z dopisanych ku czci świętego zwrotka Bogurodzicy
brzmi:
Święty Florianie,
Nasz miły patronie,
Proś za nami Gospodyna
Paniej Maryjej Syna.
W celu upamiętnienia jubileuszu 120 rocznicy, Zarząd Ochotniczej Straży
Pożarnej ufundował rzeźbę św. Floriana do kościoła zabrzeskiej parafii.

Komentowanie jest wyłączone.