• Strona internetowa: gazetazabrzeska.pl to najnowsze wiadomości z terenu Zabrzega i najbliższej okolicy. Na stronie znajdzie się miejsce na artykuły o tematyce związanej z miejscowością, porady i inne przydatne dla mieszkańców informacje.

Wybory Sołtysa

17 maja w Zabrzegu to dzień wyborów.

W sali OSP przy ul. Tadeusza Gazdy odbyły się wybory sołtysa i rady sołeckiej
Zabrzega. Frekwencja dopisała. Mieszkańcy zainteresowani głosowaniem, a także spotkaniem z
Burmistrzem gminy wypełnili salę tak, że trzeba było dostawiać krzesła.
Dotychczasowy sołtys Władysław Wiśniewski, pełnił tę funkcję 16 lat i na wstępie oznajmił, że
nie będzie się ubiegał o następną kadencje.

DSC_0038maj
W ciepłych słowach opisał zmiany jakie nastąpiły w czasie swojej społecznej pracy na rzecz
społeczności zabrzeskiej. “Wiele się zmieniło na korzyść w naszym otoczeniu w czasie pełnienia mojej funkcji” – powiedział
sołtys. Podziękował też wszystkim mieszkańcom, organizacjom społecznym działającym na terenie Zabrzega za współpracę.
Zgromadzeni na zebraniu zabrzeżanie owacjami na stojąco dziękowali Sołtysowi Władysławowi Wiśniewskiemu za jego wysiłek.
Były kwiaty, drobne upominki, uściski dłoni… Czas jednak na wybór nowego sołtysa. Z sali zgłoszono dwie kandydatury:
Stanisław Michalak, oraz Andrzej Puskarczyk. Kandydaci w krótkim przemówieniu przedstawili swoje zamierzenia, po czym
przystąpiono do głosowania. Po obliczeniu głosów okazało się że
Stanisławowi Michalakowi zaufało – 36 głosujących natomiast drugi kandydat
Andrzej Puskarczyk – otrzymał 104 głosy, tym samym to właśnie on został sołtysem.

DSC_0046maj

 

Głosowało 140 mieszkańców, głosów nieważnych nie było.
Nowo wybrany Sołtys podziękował za zaufanie i obiecał że
postara się o to, “aby w Zabrzegu, żyło się coraz lepiej i bezpieczniej”.

 

 

 

 

 

Teraz przyszła kolej na wybór rady sołeckiej.
Zgłoszono 15 kandydatów, po głosowaniu i obliczeniu ważnych głosów do rady sołeckiej zostali wybrani:
/ w kolejności alfabetycznej/

Borkowski Tomasz
Jarczok Krzysztof
Kapita Leon
Kuboszek Alicja
Kwaśniewski Jerzy
Londzin Tomasz
Wiśniewski Władysław
Wrzoł Jacek

DSC_0057maj
Na zebraniu przyjęto wnioski mieszkańców odnośnie bieżących problemów.
Realizacją, w nowej kadencji zajmie się Sołtys i nowo wybrana rada sołecka.

Komentowanie jest wyłączone.