• Strona internetowa: gazetazabrzeska.pl to najnowsze wiadomości z terenu Zabrzega i najbliższej okolicy. Na stronie znajdzie się miejsce na artykuły o tematyce związanej z miejscowością, porady i inne przydatne dla mieszkańców informacje.

Walne Zebranie

 

10 marca 2018r. odbyło się Walne Zebranie członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabrzegu.

Prezes dh Tomasz Londzin serdecznie przywitał przybyłych na zebranie gości:

  • Mariana Błachuta – Burmistrza Czechowic-Dziedzic.
  • Damiana Żelaznego – Przewodniczący RM w Czechowicach-Dziedzicach.
  • Andrzeja Puskarczyka – Sołtysa Zabrzega.
  • Radnych : Jerzego Kwaśniewskiego i Krzysztofa Jarczoka.
  • Bryg. Tadeusza Szkucika Komendanta Gminnego OSP w Czechowicach Dziedzicach.
  • Z- ca dyrektor ZS w Zabrzegu Panią Renatę Danel.
  • Dyrektor PP w Zabrzegu Panią Ewę Pollak.
  • Przewodniczącą KGW Zabrzeżanki Panią Wiolettę Borkowską.
  • Prezesa Stowarzyszenia „Przyjazny Zabrzeg” Pana Jaceka Cieciaka.
  • Oraz delegacje z sąsiednich jednostek OSP.

Na wniosek prezesa  i przegłosowaniu przez zebranych, przewodniczącym zebrania został Jerzy Kwaśniewski.

Sprawozdanie za okres sprawozdawczy odczytał Prezes Tomasz Londzin a szczegółowe rozliczenie finansowe złożył skarbnik Marian Szłapa.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej odczytał przewodniczący Andrzej Klimaniec, rekomendując udzielenie Zarządowi absolutorium.

Ważnym i wzruszającym punktem tegorocznego zebrania było nadanie zasłużonej dla zabrzeskiej OSP Pani Jadwigi Białas tytułu Honorowego Członka OSP.

Pani Jadwiga w uznaniu zasług otrzymała od druhów piękny upominek oraz kwiaty i podziękowania.

Przedstawiając sylwetkę dh Jadwigi Białas,  Prezes Tomasz Londzin powiedział:

Jest osobą która związana jest ze strażą od 50 lat, zjawia się jako pierwsza na każdy alarm syreny , swoimi umiejętnościami i wiedzą pomaga najlepiej jak to możliwe. Dobrze znana jest wszystkim żyjącym pokoleniom strażaków z Zabrzega oraz sąsiednich miejscowości.

Druhna Jadwiga Białas, bo o niej mowa, od kiedy zamieszkała razem z mężem św. pamięci Stefanem 23 października 1983 r. w strażnicy jest duszą tej straży. Nie odbyło się żadne zebranie, spotkanie, żaden bal czy festyn  strażacki bez jej udziału. Wszystkie organizacje i osoby organizujące imprezy i uroczystości w sali OSP, mogły liczyć na jej pomoc.  Strażacy działający przy długotrwałych akcjach ratowniczo-gaśniczych wiedzieli, że Pani Jadzia zadba o to, by na czas  przygotować ciepły posiłek.

Mógłbym jeszcze długo wyliczać zasługi druhny Jadwigi i pewnie można by wymienić  jeszcze wiele innych zasług które tutaj w tym krótkim opisie pominąłem”.

Zarząd OSP obradując w dniu 05.03.2018, opierając się na paragrafie 17 statutu podjął jednogłośną uchwałę o zwróceniu się do Walnego zebrania z prośbą o nadanie godności Członka Honorowego druhnie Jadwidze Białas.

/JT/

Galeria:

Komentowanie jest wyłączone.